Na czym polega rekuperacja?

Rekuperacja to system mechanicznej wentylacji pomieszczeń pozwalający na odzyskanie ciepła z wymienianego powietrza. Jest to alternatywa dla wentylacji grawitacyjnej, która dzięki urządzeniu zwanemu rekuperatorem umożliwia wymianę powietrza zanieczyszczonego na świeże – dociera ono do pomieszczeń dzięki systemowi wentylacji pozwalającemu na pozbycie się powietrza zanieczyszczonego oraz częściowe zachowanie jego temperatury.

rekuperator

Wentylacja mechaniczna – na czym polega? Jak zbudowany jest system rekuperacji?

Głównym elementem systemu mechanicznej wentylacji jest urządzenie zwane rekuperatorem, na który składa się obudowa mechanizmu, filtry, a przede wszystkim wymiennik ciepła umożliwiający wymianę ciepła zaciąganego z zewnątrz i odprowadzanego z pomieszczeń budynku. Specjalna budowa systemu rekuperacji zapewnia całodobową pracę wentylacji, która umożliwia zaciąganie powietrza, jego filtrację, a następnie odprowadzenie do pomieszczeń, z których po zanieczyszczeniu jest ono usuwane przy zachowaniu ok. 65-95% ciepła.

Do rekuperatora przyłączone są cztery kanały wentylacyjne pozwalające na prawidłową pracę systemu:

  1. czerpnia zaciągająca powietrze z zewnątrz budynku i prowadzi je wprost do rekuperatora, gdzie powietrze zostaje oczyszczone i przekazane do nawiewu,
  2. nawiew, który odprowadza oczyszczone powietrze z rekuperatora do pomieszczeń, gdzie powietrze ulega zanieczyszczeniu poprzez wydychanie dwutlenku węgla, zapachy i opary kuchenne oraz inne,
  3. wyciąg odpowiadający za odprowadza zanieczyszczone powietrze z pomieszczeń z powrotem do rekuperatora,
  4. wyrzutnia pozwalająca na odprowadzenie zanieczyszczonego powietrza na zewnątrz budynku.

System rekuperatora wyposażony zostaje w sterownik umożliwiający regulowanie mocy urządzenia, czyli prędkości oraz mocy działania wentylatorów. Najnowsze typy urządzeń wyposażone zostały w panele sterujące lub aplikacje mobilne, które pozwalają na zdalne ustalanie mocy systemu wentylacji.

Główne zalety rekuperacji

Rekuperacja pozwala na całodobowe dostarczanie świeżego powietrza do pomieszczeń budynku. Jest to szczególnie korzystne dla osób mieszkających w silnie zanieczyszczonych miastach, gdzie otwarcie okna wiąże się ze wpuszczeniem do domu pyłu, smogu i alergenów. Rekuperacja pozwala więc na czerpanie korzyści ze świeżego powietrza bez konieczności otwierania okna, a także ograniczenie zużycia energii. Jest to rozwiązanie szczególnie polecane w przypadku budowy domów ekologicznych, których założenie opiera się na zastosowaniu rozwiązań bezpiecznych dla środowiska. Rekuperacja przyczynia się również do oszczędności na ogrzewaniu budynku, który nie musi być wietrzony w sposób tradycyjny odprowadzający większą ilość wytworzonego ciepła.