Jak montuje się powietrzną pompę ciepła?

Powietrzna pompa ciepła to instalacja pozwalająca na ogrzewanie domu bez konieczności spalania paliw cieplarnianych. Dzięki pompie ciepła, która pozyskuje ciepło z odnawialnych źródeł energii, do atmosfery nie zostają wpuszczone szkodliwe dla środowiska spaliny, co z kolei bezpośrednio przekłada się na redukcję śladu węglowego człowieka. Powietrzna pompa ciepła jest rozwiązaniem nie tylko ekologicznym, ale również wygodnym, gdyż nie wymaga dodatkowej obsługi użytkownika. Dowiedz się, w jaki sposób montuje się powietrzną pompę ciepła.

Pompy ciepła stojące obok domu

 

Montaż powietrznej pompy ciepła

Etapem poprzedzającym montaż systemu z powietrzną pompą ciepła jest wykonanie obliczeń, które gwarantują prawidłowy dobór mocy, z jaką instalacja ogrzewa budynek. Po określeniu zapotrzebowania na energię cieplną przejść można do kolejnego etapu, czyli montażu instalacji.

Pierwszy krok polega na wybraniu i przygotowaniu miejsca, w którym będzie znajdować się urządzanie. Warto pamiętać, że wentylator zasysający powietrze nie może znajdować się w pobliżu innych przedmiotów, które mogłyby uniemożliwić jego prawidłowe działanie. Urządzenie powinno zostać umiejscowione na gładkiej i równej powierzchni w odległości min. 30 cm od elewacji budynku. Aby uniknąć dodatkowych przeszkód, które mogą wynikać np. z grubej warstwy liści jesienią lub śniegu zimą, wentylator powinien zostać umieszczony na podwyższeniu.

Drugim etapem jest przygotowanie miejsca pod moduł wewnętrzny, który powinien zostać zamontowany w miejscu gwarantującym łatwy dostęp do sterownika systemu, a także w przypadku  konieczności bezproblemowe przeprowadzenie prac serwisowych lub konserwacyjnych. Połączenie jednostki zewnętrznej oraz wewnętrznej zostaje wypełnione gazem, a jego zastosowanie wymaga sprawdzenie szczelności połączenia pomiędzy modułami. Próba ta trwa ok. 45 minut i opiera się na napełnieniu układu ciekłym azotem, który pozwala na osuszenie wilgoci wewnątrz instalacji.

Kolejnym krokiem polega na wykonaniu instalacji łącznościowej pomiędzy pompą ciepła, a ogrzewaniem budynku. Warto pamiętać o tym, że niewłaściwe połączenie wpłynie negatywnie na pracę systemu i jego efektywność.  Ostatni etap polega na zamontowaniu czujników temperatury – wewnętrznych oraz zewnętrznych. Powinny zostać one umieszczone w miejscu neutralnym, czyli z dala od źródeł ciepła, które mogą zaburzyć odczyt temperatury z powietrza.

Dlaczego warto zdecydować się na powietrzną pompę ciepła?

Powietrzne pompy ciepła są formą instalacji, która zapewni ciepło domowi przy jednoczesnym ograniczeniu wydatków związanych z ogrzewaniem budynku. Prawidłową i efektywną pracę systemu zapewniają dwa źródła energii – nieodnawialne i odnawialne, czyli powietrze, które odpowiada za dostarczenie 75% z energii cieplnej. Zaawansowana automatyka pozwala na ustalenie mocy ogrzewania, a także regulowania temperatury pomieszczeń według własnych potrzeb. Powietrzna pompa ciepła nie wymaga dodatkowego czyszczenia pieca, kotłowni, a także zaopatrywania się w paliwo spalinowe. Jest to rozwiązanie komfortowe i ekologiczne, a jednocześnie bardzo efektywne.