Ekologiczne systemy grzewcze – normy energetyczne

Unia Europejska określiła wysokie cele w odniesieniu do ochrony środowiska, które mają zostać osiągnięte do roku 2020. Są one zdefiniowane pod pojęciem Celów 20/20/20, które, w porównaniu do roku 1990, wymagają:

 

20%

20% 20%
Mniejsze zużycie
pierwotnej energii
Więcej energii
z odnawialnych źródeł
Mniej
Emisji CO2

Ekologiczne urządzenia – na co zwracać uwagę?

Dyrektywa ErP

W obliczu takich kwestii UE wprowadziła dyrektywę ErP. Jej celem jest wspieranie i promowanie projektowania produktów związanych z energią w sposób chroniący zasoby naturalne i energooszczędny. Produkty podzielone są na grupy produktowe, tak zwane „lots”. Dla pomp ciepła znaczenie ma lot 1 dla domowych i wielofunkcyjnych kotłów grzewczych oraz lot 2 dla urządzeń do przygotowania CWU. Dyrektywa ErP oparta jest na dwóch rozporządzeniach wykonawczych: rozporządzeniu dotyczącym ekoprojektowania do znakowania CE oraz rozporządzeniu dotyczącym etykiet energetycznych.

 

Znak CE

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektowania określa tak zwane minimalne standardy efektywności oraz minimalne standardy emisji. Urządzenia, które ich nie spełniają, nie otrzymują znaku CE i nie mogą być wwożone do UE. Jest to przede wszystkim wezwanie producentów do wykorzystywania technologii, które dzisiaj i w przyszłości będą zgodne z wymaganiami CE.

 

Etykieta energetyczna

Rozporządzenie dotyczące etykiet energetycznych definiuje wygląd etykiet energetycznych. Określa ono, które wartości są niezbędne do zaklasyfikowania do określonej klasy efektywności. Etykiety mają ułatwić przede wszystkim konsumentom porównanie produktów i pozwalać na wybór w zależności od efektywności urządzeń. Z terminem 26 września 2015 r. efektywność energetyczna domowych i wielofunkcyjnych kotłów grzewczych musi być wykazana na oznaczeniach w całej Unii Europejskiej. W bezpośrednim porównaniu z rozwiązaniami grzewczymi opalanymi paliwami kopalnymi lub peletami zalety pomp ciepła są widoczne na pierwszy rzut oka. Urządzenia te bez wyjątku uzyskują oceny z zielonego zakresu (A+ lub wyżej). Dlatego, jeśli klasa efektywności ma dla Ciebie duże znaczenie, to właśnie takim nowoczesnym rozwiązaniom powinieneś poświęcić uwagę podczas planowania systemu grzewczego w swoim domu. Przełoży się to nie tylko na Twoją troskę o środowisko naturalne, ale przede wszystkim na wymierne oszczędności.

etykieta CE